علائم و درمان پوکی استخوان چیست؟

درباره پوکی استخوان علائم و درمان

پوکی استخوان بیماری است که کاهش تراکم استخوان، کاهش استحکام آن و در نتیجه ضعیف و سست شدن استخوان ها را به بار می آورد.

این بیماری در عمل منجر به استخوان های سوراخ سوراخ غیرنرمالی می شود

که مانند اسفنج می توان آنها را فشار داد.

این اختلال اسکلت بدن باعث تحلیل رفتن استخوان ها و شکستگی های متعدد در استخوان ها می شود.

در این بیماری استخوان نسبت به یک استخوان عادی تراکم کمتری دارند.

استخوان در حالت نرمال شامل پروتئین، کلاژن و کلسیم می شود

که همگی باعث استحکام استخوان ها می شود.

استخوان هایی که دچار بیماری پوکی استخوان می شود با کوچکترین آسیب دیدگی می شکنند،

آسیب دیدگی ها که در حالت عادی باعث شکستگی استخوان نمی شدند.

شکستگی هم می تواند به صورت ترک (مثل شکستگی لگن) باشد هم شکستگی خرد و له شده (مانند شکستگی فشاری ستون فقرات) می شود.

ستون فقرات، لگن و مچ دست نواحی از بدن هستند که در اثر پوکی استخوان می شکنند،

اگر چه شکستگی استخوان ناشی از پوکی-استخوان تقریبا در هر استخوانی ممکن است بوجود بیاید.

از آنجا که پوکی استخوان یک بیماری تراکم استخوان است ،

ممکن است موجب شود مهره برای جبران یکپارچگی ساختاری ستون فقرات، ضعیف شود و منجر به بروز علائم گودی کمر گردد .