کنترل مصرف مرتب داروها-تبعیت از دستور پزشک و پرستار -داروهاي خود را طبق دستور پزشك يا داروساز نگهداري كنيد.-داروهاي خود را در جعبه خودش نگه داري كنيد.پزشکی, جعبه هاي مخصوص قرص, دارو, دارو-سازی, دستور پزشك, دوز تجويز, دوز و نام داروهاي مصرفي, عوارض جانبي, مصرف صحيح دار, مصرف-دارو, واكنش دو دارو با يكديگر

مصرف مرتب داروها


چگونه من مي توانم مصرف داروهاي خودم را كنترل كنم؟

کنترل مصرف مرتب داروها

ممكن است مصرف دارو تجربه جديدي براي شمابوده و شما در به يادداشتن مصرف آن مشكلات زيادي داشته باشيد.

براي مثال :

دانستن پاسخ پرسش هاي زير مهم مي باشد:

چرا شما باید دارومصرف كنيد؟

شما داروی خود را چه ساعتي بايد مصرف كنيد؟

شما چه تعداد دارو باید استفاده كنيد؟ و هر چند وقت يك بار بايد از آن استفاده كنيد؟

مصرف صحيح دارو مطابق دستور پزشك مهم است.

اگر شما از دستورات پزشك تبعيت نكنيد، ممكن است چه اتفاقي رخ دهد؟

اگر شما قرص هاي خود را به صورت صحيح استفاده نكنيد، ممکن است فاقد اثر لازم باشند.

همچنين ممكن است سبب بروز عوارض جانبي خفيف يا حتي بسيار خطرناكي شوند.

ممكن است در صورت مصرف ناصحیح داروها، سبب واكنش دو دارو با يكديگر شويد.

بدون استفاده صحيح دارو، ممكن است داروها سبب ايجاداحساس بيماري يا سرگيجه شوند.

من چگونه مي توانم مصرف دارو را به ياد داشته باشم؟

داروها را در ساعات ثابتي از روز مصرف كنيد.

داروها را با کارهایی که به صورت روزمره انجام می دهید. مثل خوردن غذا يا همراه با ساير كارهاي روزانه، مانند مسواك زدن مصرف كنيد.

از جعبه هاي مخصوص قرص استفاده كنيد، مانند موارد هفتگي يا روزانه، كه در داروخانه ها فروخته مي شوند.

از نزديكان خود بخواهيد كه مصرف دارو را به شما یادآوری نمایند.

از يك تقويم دارويي نزديك جعبه داروهاي خود استفاده كنيد، و در آن زمان استفاده دارو را يادداشت نماييد.

يك برچسب يا نوشته جهت آگاهی و ی ادآوری را بر روي كابينت داروهاي خود يا يخچال نصب كنيد.

چه چيز ديگري ر ا بايد بدانم؟

داروهاي خود را طبق دستور پزشك يا داروساز نگهداري كنيد.

داروهاي خود را در جعبه خودش نگه داري كنيد.

داروهايي را كه مي توانيد همراه با يكديگر استفاده كنيد يا نكنيد را حتماً به خاطر بسپاريد.

به موقع داروهاي خود را خريداري كنيد تا داروهاي شما تمام نشود.

داروهاي خود را هميشه از يك شركت دارويي بخريد.

داروهاي خود را بيش از دوز تجويز شده مصرف نكنيد.

قبل از خريد يك داروي بدون نسخه مانند آنتي هيستامين يا قرصهاي سرماخوردگي با پزشك خود مشورت كنيد تا مطمئن شويد كه با داروهاي تجويزي شما تداخل نداشته باشند.

قبل از قطع دارو حتما با پزشك خود مشورت كنيد.

اگر سوالي در مورد قرص هاي خود داشتيد حتما يادداشتي تهيه كنيد تا به ياد داشته باشيد آن سوال را از پزشك يا داروساز سوال كنيد.

اگر دچار هر يك از عوارض جانبي بشويد، با پزشك خودمشورت كنيد.

دوز و نام داروهاي مصرفي خود را يادداشت كنيد.

اگر به بيش از يك پزشك مراجعه نموديد در هر ويزيت آخرين ليست داروهاي مصرفي خود را به پزشك ارائه دهيد.

تمامي داروها را دور از دسترس اطفال نگه داريد.

آموزش هابیمارپزشکیتغذیه و سلامتسالمندانکودکان

پزشکیجعبه هاي مخصوص قرصدارودارو-سازیدستور پزشكدوز تجويزدوز و نام داروهاي مصرفيعوارض جانبيمصرف صحيح دارمصرف-داروواكنش دو دارو با يكديگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *