فواید آب درمانی

آب-درمانی
مطالب پزشکی, مطالب درباره سالمندان دسامبر 2019 29

فواید آب درمانی

نیروی رانش آب، تکیه‌گاه وزن بدن می‌شود.

هنگامی که شما تا گردن در آب غوطه‌ور هستید، آب حدود ۹۰ درصد وزن شما را خنثی می‌کند و به‌طور قابل‌توجهی از فشار وزن روی مفاصل، استخوان‌ها و ماهیچه‌ها می‌کاهد.

شما به جای اینکه با تمام وزن خود روی زمین محکمی فرود بیایید، فقط با ۱۰ درصد وزن خود ایستاده‌اید.

این خاصیت، میزان جراحت‌ها و آسیب‌های حین ورزش را به شدت کم می‌کند.

هنگام غوطه‌وری در آب، جریان خون سریع‌تر می‌شود و سلامت قلب و عروق شما را بهبود می‌بخشد.

در صورتی که دچار آسیب‌دیدگی و تورم در بخشی از بدن باشید، فشار آب روی بدن از شدت تورم می‌کاهد و درد را تخفیف می‌دهد.

ورزش در آب و غلبه بر این مقاومت، مانند این است که وزنه‌هایی به دست و پای خود بسته باشید یا با دستگاه‌های وزنه‌دار به ورزش بپردازید،

با این حسن که انجام این حرکات در آب کم‌خطرتر است.

از آنجا که نیروی جاذبه در آب کم می‌شود،

شما در آب می‌توانید آن گروه از حرکات کششی که انجام آن در خشکی برایتان ممکن نیست، انجام دهید.

فشار عمق آب روی بدن، مفاصل، ماهیچه‌ها و اندام‌های داخلی، حین ورزش مانند یک ماساژ خوب،

به تمام بدن آرامش می‌بخشد و مانع کوفتگی بدن می‌شود.