دعوت به همکاری

دعوت-به-همکاری

دعوت به همکاری سرای آرامش آریا

برای همکاری با شرکت سرای آرامش آریا در زمینه مراقبت -نگهداری-پرستاری از بیمار و سالمند در همه زمینه ها اعم از ساده و کمک بهیاری و پرستاری  فرم زیر را پر کرده و برای ما ارسال نماید تا با شما تماس  گرفته شود.