دندان مصنوعی و تغذیه

تغذیه- دندان مصنوعی
مطالب درباره سالمندان دسامبر 2019 29
دندان مصنوعی و تغذیه

نتایج یک بررسی نشان می دهد، استفاده از دندان مصنوعی ، افراد را در معرض سوء تغذیه قرار می دهد.

به گزارش ایسنا:

در این بررسی متخصصان دریافتند افرادی که از دندان مصنوعی استفاده می کنند، به دلیل این که توانایی خود را در جویدن مواد غذایی سالم از دست می دهند، در معرض سوء تغذیه قرار می گیرند. متخصصان علوم پزشکی کالج کینگزلندن تاکید کردند، افرادی هم که تعدادی از دندان های خود را از دست داده اند به دلیل این که نمی توانند مواد خوراکی را به خوبی بجوند در معرض سوء تغذیه قرار دارند. فرد در هر دوحالت، یعنی از دست دادن دندان ها و کم شدن تعداد آن ها و همچنین استفاده از دندان مصنوعی با مشکل ضعیف شدن مفاصل و ماهیچه ها رو به رو است که می تواند وی را در معرض شکستگی های استخوانی هم قرار دهد؛

این ضعف عضلانی و مفصلی ناشی از نداشتن تغذیه مناسب است.

کارشناسان همچنین معتقدند، افرادی که از دندان مصنوعی استفاده می کنند :

یا تعداد دندان کمتری دارند،

یا نمی توانند خوراکی هایی مثل سبزی و میوه های فیبر دار، خشکبار و گوشت را که برای سلامتی ضروری است، مصرف کنند. اگر چه دندان مصنوعی روند جویدن را بهبود می دهد ولی قدرت گاز زدن با آن ها نسبت به دندان های طبیعی کمتر است و در نتیجه این افراد اغلب از مصرف برخی خوراکی هایی که نیاز به جویدن بیشتر دارد، محروم می شوند.