خدمات شبانه روزی – ویزیت ماما در منزل

📞 تماس با بخش خدمات زنان، زایمان و مامایی

تلفن مستقیم متخصص پرستاری مامایی: 09190053019

❌فقط و فقط دکمه زیر را لمس کنین و با سایر شماره ها تماس نگیرید.❌


خدمات مامایی در منزل

خدمات شبانه روزی – ویزیت پرستار در منزل

خدمات مامایی در منزل یکی از انواع خدمات درمانی در منزل است که توسط سرای آرامش آریا  انجام میگردد. با توجه به اینکه بسیاری از جمله ماردان باردار ممکن است جهت رساندن خود به مراکز درمانی و انجام خدمات درمانی و مامایی و اخذ نوبت و انتظار و همچنین برگشت به منزل بعد از انجام خدمات دچار مشکل باشند و یا مادران باردار بعد از عمل جراحی  و یا زنان و ناتوانان جسمانی ،امکان جابجایی نداشته باشند لذا ارائه خدمات مامایی در منزل برای ایشان امری اجتناب ناپذیر است . خدمات شبانه روزی ویزیت ماما در منزل

دسترسی به خدمات مامایی یکی از نیازهای هر خانواده است عدم دسترسی به مراکز درمانی در بعضی ساعات روز، معضلات ترافیک شهری و یا عدم امکان جابجایی مادران باردار و قبل و بعد از زایمان ، نیاز به استفاده از خدمات قابل دسترس را دو چندان می نماید، همچنین ارائه خدمات مامایی در منزل باعث احساس امنیت و آرامش بیشتر برای مادران باردار و خانواده ایشان می شود و روند بهبودی را تسریع می بخشد.


مرکز خدمات پرستاری بیمار، نگهداری بیمار، مراقبت بیمار، اعزام پرستار بیمار، اعزام مراقب بیمار، اعزام نگهدار بیمار در منزل به صورت شبانه روزی، "پرستار بیمار تهران", "پرستار بیمار کرج", "پرستار بیمار", "پرستار بیمار", "پرستار در منزل", "پرستار در منزل", "پرستار سالمند تهران", "پرستار سالمند کرج", "پرستار سالمند", "پرستار سالمندان", "پرستاري در منزل", "پرستاري در منزل", "پرستاری بیمار", "پرستاری سالمند", "مراقبت از بیمار", "مراقبت از بیمار", "مراقبت از سالمند", "مراقبت از سالمندان", "نگهداري بیمار در منزل", "نگهداري بیمار", "نگهداري سالمند در منزل", "نگهداري سالمند", "نگهداری بیمار", "نگهداری سالمندان", [پرستار بیمار تهران], [پرستار بیمار کرج], [پرستار بیمار], [پرستار بیمار], [پرستار در منزل], [پرستار در منزل], [پرستار در منزل], [پرستار در منزل], [پرستار سالمند تهران], [پرستار سالمند کرج], [پرستار سالمند], [پرستار سالمندان], [پرستاری بیمار], [پرستاری سالمند], [مراقبت از بیمار], [مراقبت از بیمار], [نگهداري بیمار در منزل], [نگهداري بیمار], [نگهداری بیمار], پرستار از بیمار در منزل, پرستار برای بیمار, پرستار برای بیمار, پرستار بیمار, پرستار بیمار, پرستار بیمار پردیس, پرستار بیمار تهران, پرستار بیمار در منزل, پرستار بیمار در منزل تهران, پرستار بیمار کرج, پرستار بیمار لواسان, پرستار در منزل, پرستار در منزل تهران بیمار, پرستاري در منزل, پرستاری از بیمار, پرستاری از بیمار, پرستاری از بیمار در منزل, پرستاری بیمار, پرستاری بیمار در منزل, پرستاری بیمار در منزل تهران, خدمات پرستاری بیمار, خدمات پرستاری در منزل کرج, دفتر خدمات نگهداری از بیمار در منزل, شرکت خدمات پرستاری, شرکت نگهداری از بیمار, شماره پرستاری در منزل, قیمت خدمات پرستاری در منزل, مراقبت از بیمار, مراقبت از بیمار, مراقبت و نگهداری از بیمار در منزل, مرکز خدمات پرستاری در منزل, مرکز مراقبت پرستاری در منزل, نگهداري از بیمار در منزل, نگهداري بیمار, نگهداري بیمار در منزل, نگهداری از بیمار, نگهداری از بیمار, نگهداری از بیمار در تهران, نگهداری از بیمار در منزل, نگهداری بیمار, نگهداری بیمار در منزل, نگهداری بیمار در منزل, هزینه نگهداری بیمار در منزل, پرستار از سالمند در منزل, پرستار برای سالمند, پرستار برای سالمندان, پرستار در منزل, پرستار در منزل تهران سالمند, پرستار سالمند, پرستار سالمند پردیس, پرستار سالمند تهران, پرستار سالمند در منزل, پرستار سالمند در منزل تهران, پرستار سالمند کرج, پرستار سالمند لواسان, پرستار سالمندان, پرستاري در منزل, پرستاری از سالمند, پرستاری از سالمند در منزل, پرستاری از سالمندان, پرستاری سالمند, پرستاری سالمند در منزل, پرستاری سالمند در منزل تهران, خدمات پرستاری در منزل کرج, خدمات پرستاری سالمند, دفتر خدمات نگهداری از سالمند در منزل, شرکت خدمات پرستاری, شرکت نگهداری از سالمند, شماره پرستاری در منزل, قیمت خدمات پرستاری در منزل, مراقبت از سالمند, مراقبت از سالمندان, مراقبت و نگهداری از سالمند در منزل, مرکز خدمات پرستاری در منزل, مرکز مراقبت پرستاری در منزل, نگهداري از سالمند در منزل, نگهداري سالمند, نگهداري سالمند در منزل, نگهداری از سالمند, نگهداری از سالمند در تهران, نگهداری از سالمندان, نگهداری از سالمندان در منزل, نگهداری سالمند در منزل, نگهداری سالمندان, نگهداری سالمندان در منزل, هزینه نگهداری سالمند در منزل، خدمات شبانه روزی ویزیت پرستار در منزل


📞 تماس با بخش خدمات زنان، زایمان و مامایی

تلفن مستقیم متخصص پرستاری مامایی: 09190053019

❌فقط و فقط دکمه زیر را لمس کنین و با سایر شماره ها تماس نگیرید.❌


 فواید استفاده از خدمات مامایی در منزل

با توجه به اینکه بسیاری از مادران باردار قبل و بعد از زایمان ممکن است جهت رساندن خود به مراکز درمانی و انجام خدمات درمانی و ماماییو اخذ نوبت و انتظار و همچنین برگشت به منزل بعد از انجام خدمات دچار مشکل باشند و یا بیماران بعد از عمل جراحی  و یا مادران باردار و ناتوانان جسمانی ،امکان جابجایی نداشته باشند لذا ارائه خدمات مامایی در منزل برای ایشان امری اجتناب ناپذیر است .خدمات شبانه روزی ویزیت ماما در منزل

همچنین همراهان و ولی مادران باردار و بیماران که زمان کافی جهت انجام معاینات و خدمات درمانی و ماماییرا برای بیماران خود در مراکز درمانی ندارند ،می توانند از خدمات مامایی و زنان و زایمان ما در منزل و بیمارستان با شرایط مناسب و مطمئن بهره گرفته و روند درمان بیمار خود را در منزل به محو مطلوب ادامه دهند.

ارائه خدمات مامایی، پرستاری،کمک پرستاری مادران باردار قبل و بعد از زایمان در منزل

خدمات مورد ارایه به شرح زیر میباشد :

 •  انجام تزریقات و نصب سرم برای مادران باردار قبل و بعد از زایمان در منزل
 • تعویض انواع پانسمان بعد از عمل جراحی برای مادران باردار قبل و بعد از زایمان
 • مراقبت از مادران باردار قبل و بعد از زایمان توسط کارشناس مامایی و ارائه خدمات با نظر پزشک توسط کارشناس ماما
 • مراقبت و سرم تراپی مادران باردار قبل و بعد از زایمان بستری و انجام تزریقات به صورت ریتمیک و دوره‌ای به صورت مشخص
 • نصب و برداشتن سوند یا فولی برای مادران باردار قبل و بعد از زایمان
 • پانسمان و انجام روند درمان زخم های دیابتی جهت  زخم بستر، زخم های عروقی و سایر زخمها با استفاده از پانسمان های نوین و یا روش‌های سنتی و طب ایرانی
 • تنظیم و ارائه دستگاه اکسیژن و تنظیم آن برای مادران باردار قبل و بعد از زایمان بستری در منزل
 • گرفتن قند خون ،فشارخون ،پالس اکسیمتری و نوار قلب و همچنین بررسی عوامل حیاتی مادران باردار قبل و بعد از زایمان به همراه پزشک معالج
 • همراهی مادران باردار قبل و بعد از زایمان در زمان عمل جراحی و نگهداری و مراقبت  از مادران باردار قبل و بعد از زایمان و زنان بعد از عمل جراحی تا مرحله نقاهت در بیمارستان و یا منزل و انجام خدمات بعد از عمل جراحی برای مادران باردار قبل و بعد از زایمان
 • ارائه هرگونه مشاوره به مادران باردار قبل و بعد از زایمان قبل از اعزام پزشک یا پکارشناس ماما
 • انجام خدمات بخیه و یا کشیدن بخیه برای مادران باردار قبل و بعد از زایمان و مصدومان با وقت قبلی .
 • نصب تجهیزات مختلف پزشکی و کمک درمانی نظیر دستگاه اکسیژن و یا کپسول اکسیژن و یا مانیتور چکاپ علایم حیاتی و … در منزل برای مادران باردار قبل و بعد از زایمان توسط ماما
 • انجام خدمات تزریق و سرم تراپی و یا خدمات دیگر طبق نظر پزشک معالج توسط کارشناس ماما در منزل طبق نسخه پزشک
 • انجام خدمات انما و استحمام مادران باردار قبل و بعد از زایمان و همچنین مراقبت از مادران باردار قبل و بعد از زایمان و یا زنان توسط کمک ماما

خدمات شبانه روزی – ویزیتخدمات شبانه روزی ویزیت ماما در منزل پرستار در منزل

نکاتی که در هنگام ارائه خدمات توسط ماما در منزل باید به آن توجه کرد

 • قبل از ارائه هرگونه خدمت توسط مام، دستور پزشک را به ماما ارائه دهید .
 • خدمات مورد نیاز حتماً توسط پزشک معالج تجویز شده باشد.
 • فاصله زمانی تزریقات به دقت توسط ماما  بررسی شود تا دارو در زمان مشخص شده مصرف شود.
 • جهت تعویض سوند به دستور پزشک در خصوص بازه زمانی تعویض و علائم التهاب و عفونت دقت شود .
 • در طول مدت تزریق سرم ، ماما بر بالین مادران باردار قبل و بعد از زایمان حضور داشته باشد و علائم حیاتی مادران باردار قبل و بعد از زایمان ( فشار خون B.P ، تعداد نبض P.R ، تعداد تنفس P.R و درجه حرارت T ) و ماما پس از اتمام میزان سرم تجویز شده توسط پزشک معالج را چک نماید سرم را از دست مادران باردار قبل و بعد از زایمان خارج نماید .
 • در صورت رژیم غذایی خاص، حتماً به ماما اطلاع داده شود .
 • هماهنگی جهت اعزام ماما  به منازل را از طریق یک مرکز معتبر( سرای آرامش آریا ) دارای مجوز  هست انجام دهید .

📞 تماس با بخش خدمات زنان، زایمان و مامایی

تلفن مستقیم متخصص پرستاری مامایی: 09190053019

❌فقط و فقط دکمه زیر را لمس کنین و با سایر شماره ها تماس نگیرید.❌


نگهداری از مادران باردار قبل و بعد از زایمان در منزل توسط کارشناس ماما 

در صورت نیاز مادران باردار قبل و بعد از زایمان عزیز ،خدمات نگهداری پس از بررسی وضعیت عمومی سالمند ،با توجه به نوع خدمات مورد نیاز، نیروی مناسب برای ارائه خدمات به ایشان معرفی شده و خدمات مراقبتی طبق اصول و درخواست مادران باردار قبل و بعد از زایمان و ولی مادران باردار قبل و بعد از زایمان برای ایشان انجام می گردد.

خدمات شبانه روخدمات شبانه روزی ویزیت ماما در منزلزی – ویزیت پرستار در منزل