اصول شادابی در سالمندان

شادابی-سالمندان
مطالب درباره سالمندان دسامبر 2019 29

اصول شادابی در سالمندان

۱- به خدا توکل کنید.

۲- سعی کنید تغییرات دوران بازنشستگی و سالمندی را بپذیرید.

۳- به خودتان تکیه کنید و خوشبین باشید.

۴- از هر فرصتی برای یادگیری استفاده کنید.

۵- تعامل و مشارکت اجتماعی با خانواده، دوستان و جامعه داشته باشید.

۶- انتظارات منطقی و معقول از دیگران داشته باشید.

۷- زندگی را به خود و دیگران سخت نگیرید ( نق نزنید).

۸- آرام باشید و با آرامش مشکلات و مسائل خود را حل نمائید.

۹- شرکت داوطلبانه در فعالیت های اجتماعی و انسان دوستانه داشته باشید.

۱۰- فعالیت‎های ورزشی منظم و روزانه داشته باشید.

۱۱- پر تلاش و با انگیزه باشید.

۱۲- چهره ای خندان داشته باشید.

۱۳- رژیم غذایی سالم داشته باشید.

۱۴- از موسیقی بهره ببرید.

۱۵- ابراز محبت کنید.

۱۶- تا جاییکه ممکن هست سفر کنید.

۱۷- از جسم و روح خود به خوبی استفاده کنید.
۱۸- به خود اهمیت دهید سلامتی خود را حفظ نمایند.

۱۹- خانه را فعال و زنده نگه دارید و با جامعه در ارتباط باشید.

۲۰- پرونده سلامت تشکیل دهید و با ارزیابی جامع و شناسایی زود هنگام مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی و عوامل خطر ساز از بروز بیماری‎های دوران بازنشستگی و سالمندی جلوگیری کنید.

دکتر احمد دلبری
دکتر تخصصی طب سالمندان از دانشگاه کارولینسکا سوئد
دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه